Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Řízení a komunikace změn pro manažery

Cíl kurzu:

 • Poznat základní zákonitosti změn ve firmách.
 • Dokázat naplánovat změnu, připravit, provést a upevnit ji.
 • Poznat typické reakce na změnu a jak se na ně připravit, případně eliminovat odpor.
 • Uvědomit si základní souvislosti, které zákonitě ve změnách probíhaji.
 • Zlepšit komunikaci změn.

Nejvhodnější pro:

Manažery, kteří změny plánují a prosazují do praxe. Vhodné pro manažery i provozní vedoucí týmů a skupin, vedoucí projektových týmů, kteří změnu nejen připravují, ale  mají přikázanou změnu prosadit do svých týmů.

Obsah kurzu:

 • Změna a emoce účastníků změny, emoční křivka změny
 • 3 fáze změny v časové lince
 • Role manažera a jeho postoj a projevy během změn
 • Jak na soulad firemních hodnot se změnou
 
DESATERO nástrojů vedení změny a jejich aplikace na vedení lidí:
 • Příprava a plán manažerských činností během změny
 • Práce s vizí a přínosem změny
 • Jak posílit bolest v pocitech podřízených (Beckhardova formulace)
 • Přípravu nutných zdrojů pro úspěšnou změnu
 • Manažerská otevřená komunikace během změny, zásady a postupy
 • Vznik odporu proti změně a jeho neutralizace
 • Jak získávat sponzory změn
 • Priority pro prosazení změn, jak se zaměřovat na podstatné
 • Jak změny zakončovat a vyhodnocovat
 • Osobní vzor jednání manažera během změny
 • Nejčastější chyby v provádění změn
 • Příprava a simulace změny ve vlastní společnosti - modelové příklady a nácviky

Metody:

 • Teorie a vysvětlení
 • Diskuze změn z praxe
 • Přípravy pro vlastní změny v organizaci
 • Simulace situací

Poznámky:

Máte prosadit změny v oddělení i když s nimi nesouhlasíte? Děláte restrukturalizaci? Dochází ke změnám ve vedení? Máte měnit obsahy práce a zavedené postupy?

Změna vždy bolí a ne každý ji vítá s úsměvem. Naučte se změny připravovat a prosazovat do denní praxe tak, aby byly co nejrychlejší, s maximálním efektem a minimálními ztrátami.

Organizace

1 den, 8 hodin
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: Cadet Go, Antala Staška 34, Praha 4

Cena bez DPH

3490,-
V ceně pracovní materiály, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

10.9.2019

Reference

Reference na kurz

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na