Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Manažerská akademie I pro začínající manažery

Smysl a cíle Manažerské akademie I:

  • Pomoci začínajícím manažerům v začátcích práce, pomoci eliminovat rizika na startu
  • Získat ucelenou představu o roli manažerů 
  • Osvojit si postupy a techniky manažerské práce na praktických příkladech
  • Vybudovat správné manažerské postoje

Nejvhodnější pro:

Začínající manažery všech oborů a úrovní, manažery s krátkodobou praxí ve vedení lidí, team leadery, mistry, vedoucí skupin, pracovníky připravující se na převzetí manažerské pozice.

Obsah kurzu 2+2 dny:

Modul 1 - Taktika přechodu a startu manažera

  • Základní chyby na startu manažera
  • Definování všech manažerských rolí a odpovědností
  • Posilování slabých rolí manažera
  • Budování manažerské autority

Modul 2 - Vedení lidí a týmů

  • Analýza stávajícího stylu vedení manažera
  • Situační vedení a jak je použít v praxi
  • Jak stanovovat a komunikovat cíle a úkoly
  • Delegování úkolů jako pracovní nástroj
  • Zpětná vazba - pozitivní kritika a pochvala

Modul 3 - Komunikace na pracovišti

  • Jak spravovat komunikační kanály ve společnosti
  • Informace a dezinformace, informační šumy
  • Krizová, provozní a preventivní komunikace
  • Řeč těla a její využití v komunikaci
  • Vedení osobních rozhovorů, Win-Win technika

Modul 4 - Motivace pracovníků

  • Motivační energie a její používání při motivaci
  • Motivátory a příprava motivujícího prostředí
  • Demotivace, rizika vyhoření
  • Typy zaměstnanců
  • Motivační nástroje, jak zacílit motivaci

Modul 5 - Efektivní práce s časem

  • Žrouti času a kroky k jejich odstranění
  • Stanovování priorit v práci manažera
  • Úkoly a jejich dělení na fáze
  • Paretovo pravidlo v praxi
  • Plánování činností manažera 
  • Technické pomůcky pro efektivní práci

Modul 6 - Vedení porad a schůzek

  • Porada jako řídící nástroj
  • Techniky vedení porad - obsah a forma vedení porady
  • Časový harmonogram porady
  • Efektivní využití času na poradách
  • Typologie účastníků porad
  • Efektivní řízení diskuse

Rizika prvních kroků manažera:

  • Časté nedorozumění při jednání s okolím
  • Budování nové řídící autority 
  • Vytváření špatných prvních návyků v manažerských dovednostech
  • Nízká produktivita manažerské práce
  • Neznalost rozsahu manažerské práce a nástrojů vedení

Použité metodické přístupy:

Manažerská akademie aktivně zapojuje účastníky do tématiky a nácviků, účastníci jsou zároveň partneři, kteří se od sebe navzájem učí a získávají širší nadhled.

  • 60% času se odehrává řešením situací z praxe, nácvikem nebo skupinovými činnostmi
  • pracuje  se v menších skupinách, v nichž účastníci hrají různé role 
  • každý den jsou realizována 3-4 cvičení různého tématického zaměření
  • celkem je v průběhu všech šesti modulů realizováno 26 cvičení a simulací.

Respektujeme specifické odlišnosti rozvoje manažerů, kteří dosud nemají dlouhodobou manažerskou praxi, nebo dosud neabsolvovali komplexní manažerský výcvik.

Individuální zpětná vazba Zadavateli:

Po ukončení školení obdrží Zadavatel individuální Hodnotící zprávu na účastníka školení, která poskytuje zhodnocení kurzu účastníkem, výsledky testování manažera, akční plány nových aktivit, doporučení lektora.

Ověření kvality - NPS:

NET PROMOTER SCORE = 79%
Program školení Manažerské akademie dosahuje dlouhodobě hodnoty NPS 79%.
NPS je mezinárodně uznávaným nástrojem umožňujícím měření zákaznické spokojenosti, měří ochotu zákazníků dále doporučovat poskytnuté služby na základě osobní zkušenosti. Hodnoty NPS nad 50% jsou považovány za excelentní.

Ke stažení:

                  

 

Organizace

2+2 dny, 28 hodin

POZOR! Kurz se skládá celkem ze 4 dnů školení.

Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: Cadet Go, Antala Staška 34, Praha 4
Garance konání při objednání 2 a více účastníků

Cena bez DPH

17 900,- / 1 osoba
17 300,- / 2 osoby
16 900,- / 3 a více osob z firmy

V ceně pracovní materiály, obědy, občerstvení, kurzovné, Fix-Coaching

Lektoři

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Filip Ondruš, MBA

Filip Ondruš, MBA

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

14.-15.5.2018 + 14.-15.6.2018...PLNĚ OBSAZENO
12.-13.6.2018 + 23.-24.7.2018
20.-21.9.2018 + 18.-19.10.2018
22.-23.10.2018 + 26.-27.11.2018
22.-23.11.2018 + 13.-14.12.2018
10.-11.12.2018 + 8.-9.1.2019

Reference

Reference na kurz

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na