Zákaznická linka:  241 416 738

 

On-line školení

Naše on-line školení poskytujeme ve formě otevřených kurzů nebo firemním skupinám ve vybraných tématech v domluvených termínech.
 
Webináře probíhají on-line video formou s plnou interakcí s lektorem, včetně práce ve skupinách, nácviky a simulacemi situací.

Webinář

Velikost skupiny je maximálně 12 osob, umožňující zaměření se na potřeby jednotlivých účastníků, řešení tematických okruhů a jednotlivých dotazů. Výhodou je i společné sdílení zkušeností a možnosti práce ve skupinách.
Průvodcem webináře  je vždy zkušený lektor s dlouhodobou odbornou praxí.

Technické a organizační podmínky:

Pro komunikaci používáme webovou aplikaci ZOOM nebo WEBEX, odkaz na aplikaci, detailní informace a heslo pro připojení obdržíte s předstihem v informačním emailu.
Je vhodné, aby si účastníci zajistili klidné a nerušené prostředí a mohli se naplno věnovat probíraným tématům.
Návod na připojení k on-line kurzu naleznete na tomto odkazu.

Potřebné technické vybavení účastníků webináře:

PC nebo chytrý telefon/tablet
Internetové připojení s rychlostí nad 10 MB/s
Webová kamera s mikrofonem

 

Nabídka on-line školení

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na