Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Otevřené kurzy jsou vedené vždy jedním lektorem. Školíme ve vlastních prostorách malé skupiny účastníků, max. 12 osob. Každý účastník obdrží Certifikát o účasti na školení. Po ukončení školení poskytujeme individuální koučink po telefonu, který upevňuje nové dovednosti do praxe. 
 
preferovaný termín konání podle zaměření podle termínu

Manažerské dovednosti Komunikační dovednosti Organizační dovednosti Obchodní dovednosti Profesní dovednosti

Manažerské dovednosti

MANAŽERSKÁ AKADEMIE I základní manažerské dovednosti

Komplexní 4 denní program základních manažerských dovedností je určen novým nebo začínajícím manažerům. Unikátní ve svém zacílení na praxi a budování manažerského postoje.

cena: 21 900,-
detail kurzu

MANAŽERSKÁ AKADEMIE II pro pokročilé

Komplexní 4 denní program je pokračováním první části (není nutnou podmínkou). Umožňuje si osvojit nové dovednosti pro rozvoj výkonného a motivovaného týmu.

cena: 21 900,-
detail kurzu

MANAŽERSKÁ AKADEMIE III vedení k výkonu

Dvoudenní program je pokračováním první a druhé části akademie (není nutnou podmínkou). Umožňuje si osvojit nové návyky v projevu a činnostech manažera.

cena: 8 900,-
detail kurzu

VEDENÍ LIDÍ A TÝMU řídit nebo vést?

Základní zásady a techniky vedení týmů a jednotlivců, řízení výkonu podřízených od zadání úkolu ke kontrole a vyhodnocení.

cena: 4600,-
detail kurzu

KONSTRUKTIVNÍ VEDENÍ ROZHOVORŮ A MEETINGŮ jak zazářit a neztrácet čas

Příprava, plánování, vedení, moderace a zakončení efektivní pracovní porady, která bude přínosem pro celý tým.

cena: 4600,-
detail kurzu

MOTIVACE týmujak posílit motivaci, snížit fluktuaci

Základy manažerské motivace podřízených, jednotlivců a týmu, tvorba motivačního prostředí a využívání motivátorů. Nástroje jak předcházet odchodům pracovníků.

cena: 4600,-
detail kurzu

EMOČNÍ INTELIGENCE emoční inteligence v jednání

Jak identifikovat a pracovat s emocemi v soukromém i pracovním životě.

cena: 4600,-
detail kurzu

Komunikační dovednosti

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI základy dobré prezentace

Základní techniky a postupy pro zajímavé a úspěšné prezentace před skupinou. Jak začít, jak zaujmout, jak moderovat, jak zakončit. Stres z vystupování a jak se ho zbavit.

cena: 4600,-
detail kurzu

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI komunikace není pouze mluvení

Vysvětlení a procvičení komunikačních technik a jejich využití v denní praxi.
Signály, které lze vypozorovat z řeči těla. Řešení konfliktu. Jak vyjednáváním dosáhnout společných cílů.

cena: 4600,-
detail kurzu

KOMUNIKACE PRO POKROČILÉ náročné komunikační situace

Názorné příklady našich komunikačních vzorců a jak s nimi pracovat v praxi. Jak se prosazovat proti agresi, řešení konfliktu, hledání shody. Komunikační hry - transakční analýza a ego stavy.

cena: 4600,-
detail kurzu

ASERTIVNÍ KOMUNIKACEv komunikační praxi

Principy a zásady asertivní komunikace. Asertivní postoj a asertivní projev. Nácviky komunikačních situací. Jak se prosadit s ohledem na potřeby druhých.

cena: 4600,-
detail kurzu

KOMUNIKACE VE VÝROBĚpro mistry a team leadery

Praktické a jednoduché návody ke zvládání složitějších komunikačních situací - námitky pracovníků, nedorozumění, konflikty, schopnost říci Ne, posílení ve vyjednávání. Získání přirozené autority vedoucího.

cena: 4600,-
detail kurzu

ŘEČ TĚLA tajemství neverbální komunikace

Návody jak zlepšit svůj osobní projev v řeči těla, jak silněji působit na druhé. Co vše můžeme poznat z řeči těla našich komunikačních partnerů při jednáních, poradách, vyjednávání.

cena: 4600,-
detail kurzu

UMĚNÍ VYJEDNÁVAT technika a taktiky úspěchu

Techniky a taktiky vyjednávání, nácviky vyjednávacích situací. Příprava na vyjednávání, jak se bránit manipulaci druhé strany.

cena: 4600,-
detail kurzu

DELEGOVÁNÍ jak být efektivnější

Delegování jako nástroj efektivního využívání času manažera. Bloky zabraňující delegaci. Techniky a nutné podmínky pro úspěšné delegování.

cena: 4600,-
detail kurzu

TELEFONICKÁ KOMUNIKACE úspěšný na telefonu

Zásady pro efektivní telefonický rozhovor - jak získat pozornost, řešení obtížných situací s klienty a zákazníky, řešení námitek po telefonu. profesionální projev po telefonu.

cena: 4600,-
detail kurzu

Konfliktní komunikace řešení komunikačního konfliktu

Komunikační konflikt, vznik, průběh a řešení. Jak řešit emoce, jak dosáhnout cíle a prosadit své. Řešení denních i extrémních situací pro praxi.

cena: 4600,-
detail kurzu

Organizační dovednosti

TRAIN the TRAINER lektorské dovednosti

Nácvik technik, jak rozvíjet druhé. Struktura a zásady jak se nové činnosti učit, vysvětlit, procvičit, upevnit do praxe. Nácviky zpětné vazby a osobního vystupování. Ideální pro trenéry a manažery.

cena: 8900,-
detail kurzu

WORK-LIFE BALANCE jak umět zvládat nároky, čas a stres

Naučte se najít rovnováhu mezi svým pracovním a osobním životem.

cena: 4600,-
detail kurzu

TIME MANAGEMENT 4.gen. jak řídit výkon a čas

Návody a postupy jak efektivněji využívat pracovní čas. Techniky plánování, volba priorit činností. Změna našich návyků, boj s odkládáním.

cena: 4600,-
detail kurzu

Obchodní dovednosti

PRODEJNÍ DOVEDNOSTI umění úspěšného prodeje

Zásady úspěšného prodeje. Prodejní techniky, motivace zákazníka. Jak vypadá prodejní cyklus. Psychohygiena prodejce.

cena: 4600,-
detail kurzu

Profesní dovednosti

MISTŘI VE VÝROBĚ vedení lidí a komunikace

Manažerské dovednosti ve specifickém prostředí výroby. Rozvoj mistra od profesního odborníka k manažerovi, který vede podřízené k výkonu a spokojenosti.

cena: 8900,-
detail kurzu
 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na