Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Asertivní komunikace v praxi

Cíl kurzu:

 • Posílit vlastní sebejistotu a sebeúctu v jednání s okolím
 • Pochopit smysl a účel asertivity a principy asertivní komunikace
 • Naučit se vědomě používat nástroje asertivní komunikace.

Nejvhodnější pro:

Určeno pro všechny, kteří chtějí nenásilně, vlídně, ale pevně vyjádřit svůj názor, chtějí se více prosadit, chtějí s ostatními jednat vstřícně, ale rozhodně. Vhodné i pro manažery a zaměstnance, kteří chtějí lépe komunikovat se svými kolegy, zákazníky či klienty.

Obsah kurzu:

 • Co je a není asertivita
 • Rozdíly mezi agresivitou, manipulací, pasivitou a asertivitou
 • Vztah k sobě a k okolí - OK+/OK-
 • Hranice sebeúcty
 • Dotazník sebeprosazení
 • Principy asertivní komunikace
 • Asertivní práva
 • Asertivní nástroje komunikace
 • Asertivní přístup k řešení nepříjemných/obtížných situací
 • Partnerské jednání stylem výhra – výhra

Metody:

 • Sebepoznání - testy
 • Individuální a skupinová práce
 • Praktický nácvik
 • Simulace situací
 • Sebereflexe
 • Zpětná vazba

Poznámky:

Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se cítit svobodně a spokojeně?  Nevíte, jak na poradě  prosadit své nápady?  Chcete mít větší vliv na dění kolem vás?  Chcete získat větší sebejistotu při jednání s kolegy, nadřízenými, podřízenými, klienty?  Umíte dát druhým najevo, že právě překročili hranice vašeho JÁ a pohybují se mimo povolený prostor?  Dokážete si tyto hranice v případě útoku uhájit?

Organizace

1 den, 8 hodin
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: CADET GO, Antala Staška 34, Praha 4
Garance konání při objednání 2 a více účastníků

Cena bez DPH

4600,-

Při objednávce 3 a více účastníků na stejný termín sleva 5%
V ceně pracovní materiály, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Karolina Šubrtová, Mgr.

Karolina Šubrtová, Mgr.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

26.9.2024
22.11.2024

Reference

Reference na kurz

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na