Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Vedení, komunikace a motivace lidí pro MISTRY ve výrobě

Cíl kurzu:

 • Naučit se motivovat a vést podřízené ve výrobním provozu.
 • Rozvinout schopnost řídit týmy ke kvalitním výsledkům.
 • Vysvětlit užití manažerských nástrojů v praxi.
 • Analyzovat roli mistra- vedoucího.

Nejvhodnější pro:

Nejvhodnější pro mistry ve výrobě a službách, vedoucí směn, vedoucí provozu, group leadery.

Obsah kurzu:

 • Silné a slabé stránky týmu, odhad situace a odhad lidí v týmu
 • Práce se skupinou – moji lidé a jejich odlišnosti, potenciál a jeho využití
 • Vedení k lepším výsledkům, zlepšování na všech úrovních – „ kaizen“
 • Role vedoucího, jak včas odhadnout a umět řešit konflikty
 • Budování vztahů s podporou seberealizace a rozvoje
 • Výtka a pochvala jako manažerský nástroj
 • Cílové řízení výkonnosti, podávání zpětné vazby nebo kritiky
 • Hodnocení podřízených – motivační prvky nefinančního charakteru
 • Identifikace problémů a jejich rychlé řešení
 • Podpora týmové spolupráce
 • Jak zlepšovat předávání informací a komunikaci
 • Osobnost vedoucího a osobní rozvoj

Metody:

 • Teorie a vysvětlení
 • Nácviky a simulace situací
 • Nácvik motivačního rozhovoru
 • Případové studie

Poznámky:

Chcete své podřízené motivovat a vést k lepším výsledkům? Proč stavět na silných stránkách týmu a jak minimalizovat slabé stránky? Proč rozvíjet týmové vztahy a proč učit lidi naslouchat? Proč učit podřízené předcházet problémům?

Organizace

2 dny, 14 hodin
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: CADET GO, Antala Staška 34, Praha 4
Garance konání při objednání 2 a více účastníků

Cena bez DPH

8900,-

Při objednávce 3 a více účastníků na stejný termín sleva 5%
V ceně pracovní materiály, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Jitka Brandejsová, Bc.

Jitka Brandejsová, Bc.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

24.-25.10.2024

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na