Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Efektivní komunikace mezi vedoucím a pracovníky ve výrobě

Cíl kurzu :

 • Zefektivnit komunikaci vedoucích v provozu s podřízenými pracovníky 
 • Zlepšit plnění požadavků zaměstnanci
 • Naučit se předejít nedorozuměním a konfliktům v teamu, případně je snadno vyřešit
 • Posílit vyjednávací schopnosti vedoucích v provozu
 • Zvýšit profesionalitu vedoucích
 • Získat přirozenou autoritu i důvěru podřízených pracovníků
 • Umět budovat pozitivní atmosféru, motivovaný a loajální tým  

Nejvhodnější pro :

Team leadery a mistry v provozu a výrobě odpovědné za vedení a výsledky skupiny spolupracovníků.

Obsah kurzu :

 • Komunikační styly - pasivní, agresivní, asertivní
 • Definování silných a slabých stránek vlastního přístupu
 • Výhody asertivního jednání
 • Nástup nováčka - stanovení pravidel tak aby vše fungovalo
 • Efektivní zadávání pracovních postupů
 • Konstruktivní zpětná vazba - kritika a pochvala
 • Jak asertivně reagovat na požadavky podřízených pracovníků a jak říci NE
 • Reakce na námitky a kritiku - nácvik vhodných reakcí
 • Asertivní vyjednávání - prosazování požadavku
 • Asertivní řešení konfliktních situací
 • Jak říci člověku něco nepříjemného (např. ukončení pracovního poměru, zápach z úst, atd.)
 • Komunikace s nadřízeným, asertivní přijímání zpětné vazby
 • Budování pozitivní atmosféry v týmu

Metody :

 • Toerie a vysvětlení
 • Nácviky a simulace na reálných příkladech
 • Poskytování zpětné vazby od lektora a skupiny
 • Skupinové práce

Poznámky :

Kvalitní komunikace je základem každého dobrého vztahu - tedy i pracovního. Ale není to vždy jednoduché, zvláště v plném provozu ve výrobě! Jak to udělat, abych  dosáhl vynikajících výsledků a zároveň si zachoval s lidmi dobré vztahy? 

Na kurzu Vás provedeme krok za krokem nejrůznějšími  situacemi z praxe, které denně se svými podřízenými pracovníky řešíte. Získáte zde mnoho praktických a jednoduchých návodů a hlavně si vše rovnou sami vyzkoušíte. Budete si jistí i ve zvládání složitějších situací (jako např. námitky pracovníků, nedorozumění, konflikty, budete umět říci Ne nebo se posílíte ve vyjednávání). Získáte si u svého týmu jak přirozenou autoritu a důvěru a žádná situace Vás nezaskočí.

 

Organizace

1 den, 8 hodin
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: CADET GO, Antala Staška 34, Praha 4

Cena bez DPH

4600,-

Při objednávce 3 a více účastníků na stejný termín sleva 5%
V ceně pracovní materiály, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Jitka Brandejsová, Bc.

Jitka Brandejsová, Bc.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

16.5.2024
1.11.2024

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na