Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Náročná komunikace v praxi

Cíl kurzu:

 • Seznámit se s transakční analýzou jako možným přístupem ke komunikaci a mezilidským vztahům. 
 • Naučit se rozlišovat egostavy u sebe i druhých. 
 • Rozvinout schopnost komunikovat zdravým, dospělým přístupem.
 • Odkrýt nefukční komunikační vzorce a nahradit je funkčními. 
 • Převést bojovnou či submisivní komunikaci ve spolupracují.

Nejvhodnější pro:

Nejvhodnější pro manažery, lidi ve vedoucích pozicích, pedagogy, lektory, každého, kdo chce zlepšit své komunikační dovednosti směrem ke spolupráci, každého, kdo již prošel mnohé komunikační kurzy (komunikační dovednosti, řeč těla, asertivní komunikace apod.) a chce ještě dále rozvíjet své schopnosti komunikace. 

Obsah kurzu:

 • Co je transakční analýza a čím se zabývá? 
 • Tři tváře našeho Já – egostavy Rodič – Dítě - Dospělý.
 • Specifika Rodiče, Dítěte i Dospělého – jak se projevují, typické znaky řeči těla, jak je rozpoznat u sebe i druhých. 
 • Dialog aneb Analýza transakcí  - rozeznání jednotlivých transakcí, jejich porozumění a využití pro praxi. 
 • Tři komunikační pravidla.
 • Komunikační hry – jak nahradit prohrávající hry vítěznými.
 • Budování zdravého sebevědomí a vztahů díky tzv. pohlazením. 

Metody:

 • Interaktivní vysvětlení teorie.
 • Dotazník egostavů. 
 • Sebepoznání a sebereflexe.
 • Nácvik, simulace situací.
 • Skupinová práce, cvičení.
 • Zpětná vazba.
 • Diskuze.

Poznámky:

Chcete se ještě více zdokonalit v komunikaci a již jste navštívili dostupné komunikační kurzy? Chcete zjistit, jakých komunikačních vzorců se urputně držíte? Toužíte poodhalit část svého já? Chcete se seznámit s transakční analýzou? Nahlédněte na své komunikační stereotypy a rozšiřte repertoár svých komunikačních dovedností. 
 

Organizace

1 den, 8 hodin
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: CADET GO, Antala Staška 34, Praha 4
Garance konání při objednání 2 a více účastníků

Cena bez DPH

4600,-

Při objednávce 3 a více účastníků na stejný termín sleva 5%
V ceně pracovní materiály, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Karolina Šubrtová, Mgr.

Karolina Šubrtová, Mgr.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

termíny školení na vyžádání

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na