Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Manažerská akademie pro začínající manažery ON-LINE

Přínosy a výhody naší ON-LINE varianty:

 • Ucelený komplexní základ dovedností začínajícího manažera, know-how společnosti Cadet Go
 • Kvalita osvědčených lektorů z praxe
 • Konání nezávisle na aktuálním vládním nařízení či karanténě
 • Zaměření na jednoduchost, srozumitelnost a aplikovatelnost do praxe
 • Plné využití on-line platformy pro interakci s účastníky včetně simulací a nácviků dovedností
 • Úspory nákladů na dojíždění případně ubytování oproti prezenční formě výuky
 • Posílení přenosu dovedností do praxe díky individuálnímu on-line koučinku po každé školící části
 • Doporučení pro účastníka pro zadavatele školení

Smysl a cíle Manažerské akademie I:

 • Pomoci začínajícím manažerům v začátcích práce, pomoci eliminovat rizika na startu
 • Získat ucelenou představu o roli manažerů 
 • Osvojit si postupy a techniky manažerské práce na praktických příkladech
 • Vybudovat správné manažerské postoje
 • Zvýšit efektivitu práce manažera

Obsah on-line školení 2+2 dny:

Modul 1 - Taktika přechodu a startu manažera

 • Základní chyby na startu manažera
 • Definování všech manažerských rolí a odpovědností
 • Budování manažerské autority
 • Nástroje na zvýšení produktivity práce

Modul 2 - Vedení lidí a týmů

 • Jak správně stanovovat a komunikovat cíle a úkoly
 • Situační vedení a jak je použít v praxi
 • Zpětná vazba jako řídící nástroj výkonu - pozitivní kritika a pochvala
 • Delegování úkolů jako pracovní nástroj

Modul 3 - Komunikace na pracovišti

 • Jak spravovat komunikační kanály ve společnosti
 • Informace a dezinformace, informační šumy
 • Krizová, provozní a plánovitá komunikace
 • Komunikace a vedení lidí na dálku na home office
 • Vedení osobních rozhovorů, Win-Win technika jednání

Modul 4 - Motivace pracovníků

 • Motivační energie a její používání při motivaci
 • Motivátory a příprava motivujícího prostředí
 • Demotivace, rizika vyhoření
 • Motivační pyramida, motivační činnosti manažera
 • Typy zaměstnanců
 • Motivační nástroje, jak zacílit motivaci

Modul 5 - Efektivní práce s časem

 • Stanovování priorit v práci manažera
 • Paretovo pravidlo v praxi
 • Plánování činností manažera 
 • Technické pomůcky pro efektivní práci

Modul 6 - Vedení porad a schůzek

 • Porada jako řídící nástroj výkonu
 • Techniky vedení porad - obsah a forma vedení porady
 • Časový harmonogram porady
 • Efektivní využití času na poradách
 • Typologie účastníků porad
 • Efektivní řízení diskuse
 • Zásady vedení virtuálních porad v online světě

Rizika prvních kroků manažera:

 • Časté nedorozumění při jednání s okolím
 • Budování nové řídící autority 
 • Vytváření špatných prvních návyků v manažerských dovednostech
 • Nízká produktivita manažerské práce
 • Neznalost rozsahu manažerské práce a nástrojů vedení

Použité metodické přístupy:

Manažerská akademie aktivně zapojuje účastníky do tématiky a nácviků, pomocí virtuální platformy ZOOM jsou účastníci děleni do pracovních skupin, řeší úkoly a simulují reálné pracovní situace.

 • Teorie je vysvětlována sdíleným obrazovým doprovodem v Powerpointu
 • Celou dobu školení jsou účastníci připojeni obrazem webovou kamerou umožňující okamžitou interakci
 • Používáme sdílený nástroj whiteboard na kreslení a vysvětlování
 • Pracuje se v menších skupinách, v nichž účastníci hrají různé role 
 • Každý den jsou realizována praktická cvičení různého tematického zaměření
 • Každá oblast dovedností je zakončena sumarizací a individuálními úkoly a výstupy
 • Po každé školící části následuje individuální online-video koučink se zaměřením na řešení individuálních situací manažera a aplikaci konkrétních dovedností do praxe, celkem 40 minut on-line koučinku

Technické zajištění ON-LINE školení:

Každý účastník obdrží před školením na email pozvánku na školení s přístupovými kódy a pracovní materiály ke školení, které bude vhodné mít na školení vytištěné a připravené pro následnou práci.

Doporučujeme si předem vyzkoušet zaslaný odkaz a připojení, abychom předešli technickým komplikacím.

Komunikační nástroj ZOOM můžete používat buď skrze váš webový prohlížeč nebo si aplikaci stáhnout na své zařízení.

Online školení bude probíhat živou formou s lektorem, bude mít možnost se aktivně do témat zapojovat, bude možné i řešit  konkrétní dotazy, na které bude vyhrazeno dostatek času.

Technické podmínky připojení:

 • Jakýkoliv počítač, notebook, tablet s libovolným operačním systémem.
 • Funkční mikrofon a web kamera
 • Doporučená minimální rychlost připojení na internet je 10 Mbps jak pro download, tak upload.

Zpětná vazba zadavateli:

Po ukončení školení obdrží zadavatel doporučení pro účastníka školení, které obsahuje všeobecné zásady pro následný rozvoj dovedností manažera.

Ke stažení:

           

 

Organizace

2+2 dny, celkem 24 hodin on-line výuky
Každý den rozdělen na 3+3 hodiny výuky
V čase 9-12 a 13-16 hodin
2 x 20 minut on-line koučinku

Cena bez DPH

15 900,- / 1 osoba
15 400,- / 2 osoby
14 900,- / 3 osoby

Lektoři

Zdeněk Fibich, Ing.

Zdeněk Fibich, Ing.

Lenka Lamešová, Ing.

Lenka Lamešová, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

termíny školení na vyžádání

Reference

Reference na kurz

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na