Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Emoční inteligence v jednání s kolegy a přáteli

Cíle a přínosy:

Znalost emocí, jejich projevů a technik práce s emocemi dává lidem novou svobodu v jednání a vztazích, protože umožňuje předvídat chování ostatních a jednat s nimi úspěšně bez ohledu na to, nachází-li se daný člověk právě ve stavu apatie, žalu, strachu, hněvu, antagonismu, nudy, radosti anebo nadšení. 
Účastníci tohoto školení se seznámí s emočními technikami a naučí se vnímat a cítit nejen své vlastní emoce v různých situacích, ale také je poznat ve svém okolí tak, aby neškodily, ale pomáhaly. 
 

Obsah:

 • Co to jsou emoce a odkud pocházejí                 
 • 4 kompetence emoční inteligence
 • Neverbální signály emocí a jak je interpretovat
 • Co vyvolává problémy mezi lidmi?
 • Jaký vliv mají emoce na naše chování a na mezilidské vztahy?
 • Emoční stupnice a dopad mají emocí na výkonnost a spokojenost lidí
 • Emoce a nemoce - jak identifikovat své pocity a rozumět jim
 • Můžeme zvládat a měnit emoce lidí, s kterými komunikujeme?
 • Jak podporovat pozitivní emoce ve vztazích s kolegy a klienty
 • Rozvíjení osobní psychické odolnosti
 • Které konkrétní techniky pomáhají k rozvoji emoční inteligence u sebe i druhých?
 

Organizace

1 den, 8 hodin
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: CADET GO, Antala Staška 34, Praha 4

Cena bez DPH

4600,-

Při objednávce 3 a více účastníků na stejný termín sleva 5%
V ceně pracovní materiály, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Lenka Lamešová, Ing.

Lenka Lamešová, Ing.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

termíny na vyžádání

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na