Zákaznická linka:  241 416 738

 

Lektoři

Lektoři otevřených kurzů  a firemních programů

Pracujeme výhradně s osvědčenými lektory, mnozí mají za sebou vlastní manažerskou, obchodní nebo podnikatelskou praxi. Všichni lektoři jsou prověřeni dlouhodobou spoluprací a naším interním rozvojem. Nepracujeme s lektory najímanými na jednorázové akce.

Výběr lektorů firemních programů je závislý na školených tématech a odbornostech. Všichni lektoři jsou vedeni ke koučujícím stylům školení a aplikaci všech teoretických poznatků do praxe. V případě zájmu vám trenéry rádi osobně představíme.

 

Profil lektora

Hedvika Šimková, Mgr.

Hedvika Šimková, Mgr.

Vystudovala pedagogiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Praxe: Odborná asistentka na vysoké škole, překladatelka a korektorka, projektová manažerka vzdělávacích a rozvojových projektů, vedoucí lektorského týmu, lektorka a konzultantka.

Specializace: Kulturní diverzita týmu, Komunikační dovednosti,  Prezentační dovednosti, Lektorské dovednosti, Kreativita, Sebeřízení


Zpět na seznam lektorů

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na