Zákaznická linka:  241 416 738

 

Všeobecné podmínky

Přihlášení na kurz

 1. Přihlášení na kurz je možno provést:
  - přes webové stránky www.cadetgo.cz odkazem OBJEDNAT KURZ na stránkách jednotlivých kurzů
  - e-mailem na adrese info@cadetgo.cz
  Přihlášení do kurzu je závazné. O přijetí přihlášky obdržíte potvrzení. V případě překročení kapacity kurzu Vám nabídneme náhradní termín.
 2. Přihlášky můžete zasílat do uzávěrky. Přihlášení na kurz po uzávěrce je třeba konzultovat s našimi pracovníky telefonicky, z důvodu omezeného počtu kapacity učeben.
 3. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. objednatel souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů pracovníky firmy CADET GO s.r.o., kteří realizují kurzy.

Platba za kurz

 1. Úhradu proveďte před termínem konání kurzu převodním příkazem na základě obdržené faktury pod variabilním symbolem uvedeném na této faktuře.
  Cena kurzu se řídí platným ceníkem. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady spojené s uspořádáním kurzu, písemné materiály, oběd a občerstvení.
 2. Ceny jsou uvedeny bez DPH, k ceně bude připočteno DPH 21%.
 3. Platby poukazujte na účet u ČSOB, a.s., Na Pankráci 310, Praha 4
  Číslo účtu 213943096/0300
  Cadet Go s.r.o.
  IČO: 27879496, DIČ: CZ27879496
 4. Uhrazení kurzovného je podmínkou přijetí účastníka na školení.
 5. Množstevní slevy platí pro všechny účastníky společnosti v jednom termínu.

Storno poplatky

Na základě písemného storna - zrušení účasti:

a) 15 kalendářních dnů před kurzem - žádný stornovací poplatek
b) 14 - 10 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 25% ceny kurzu
c) 9 - 5 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 50% ceny kurzu
d) méně než 5 kalendářních dnů před kurzem - storno poplatek 100% ceny kurzu

Při neomluvené neúčasti se kurzovné nevrací. Při neúčasti nevzniká nárok na absolvování školení v jiném termínu. V případě neúčasti na online kurzu (webináři) v důsledku technických, softwarových, nebo internetových problémů na straně účastníka se kurzovné nevrací.

Garance konání kurzu

Kurzy označené termínem Garance otevření* mají zajištěné otevření objednaného termínu školení při objednávce 2 a více účastníků z jedné společnosti a to nejpozději 7 dní před termínem kurzu.

Zrušení  a změny kurzu

 1. Společnost Cadet GO s.r.o. si v případě nepředpokládaných okolností vyhrazuje právo na změnu termínu, zrušení kurzu, registrace účastníka, nebo na změnu místa konání. V tomto případě Vám bude po domluvě nabídnut  nový termín, případně vrácena již uhrazená cena.
 2. Obsahy kurzů uvedené na našich webových stránkách jsou poze informativní a jsou vždy přizpůsobeny aktuálním potřebám školené skupiny.
 3. Společnost Cadet GO s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu lektora školení.

Osvědčení o absolvování kurzu

Každý účastník, který ukončí kurz, má nárok na získání Osvědčení o absolvování kurzu.

Ochrana osobních údajů

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).
 
Naše společnost shromažďuje pouze osobní údaje získané od Vás, z veřejných zdrojů a databází a soubory cookies prohlížením obsahu našich webových stránek.
 
Naše společnost zpracovává tyto osobní údaje :
jméno a příjmení
adresa bydliště / sídlo společnosti
emailová adresa
telefonní kontakt
IČ/DIČ
podpis účastníků školení
soubory cookies
 
Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, fakturace, archivace podkladů pro fakturaci a v rámci oprávněného zájmu – zasílání organizačních informací, informování o možnostech přesunu účastníků, informování o nových termínech a změnách v plánovaných kurzech.
 
Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů :
Google (cloudová úložiště)
Solitea Česká republika a.s. (fakturační software)
Raynet s.r.o. (přehled objednávek a kontaktů)
Web4CE (správce webových stránek)
 
Naše společnost se zavazuje dodržovat přísné technologické, organizační a personální pravidla pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů.
 
Svůj souhlas se zpracováním osobních informací můžete kdykoliv odvolat na adrese info@cadetgo.cz
 
Dále máte právo na :
právo na přístup k osobním údajům, 
právo na opravu, resp. doplnění, 
právo na výmaz, 
právo na omezení zpracování, 
právo na přenositelnost údajů, 
právo vznést námitku,
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování
 
Pro využití některého práva nás kontaktujte na info@cadetgo.cz
 
 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na