Zákaznická linka:  241 416 738

 

Otevřené kurzy

Train the Trainer - lektorské dovednosti

Cíl kurzu:

 • Poznat klíčové prvky vzdělávacího cyklu
 • Získat přehled nástrojů, jak lze analyzovat vzdělávací potřeby a vyhodnocovat přínosy vzdělávání.
 • Naučit se definovat splnitelné vzdělávací cíle
 • Získat přehled vzdělávacích metod, které ke splnění vzdělávacích cílů směřují.
 • Trénovat lektorskou práci se skupinou a upevňovat prezentační dovednosti

Nejvhodnější pro:

Manažery, vedoucí firem a oddělení, interní trenéry, personalisty, kteří jsou součástí systému rozvoje pracovníků, školí a trénují na pracovišti. Obzvlášť vhodné pro vedoucí v prodeji a službách. Profesionální trenéry, pedagogy a všechny, kteří se zabývají vzděláváním druhých.

Obsah kurzu:

 • Úvodní tréninková miniprezentace včetně videorozboru
 • Představení cyklu vzdělávání
 • Metody analýzy vzdělávacích potřeb, možnosti jejich aplikace v praxi (před kurzem, na kurzu)
 • Typy vzdělávacích cílů, nastavení vzdělávacích cílů – co by účastníci měli vědět a umět po skončení kurzu?
 • Přehled vzdělávacích metod, možnosti jejich využití (dle náročnosti cíle, velikosti skupiny, školeného tématu…)
 • Metody aktivizace účastníků vzdělávání
 • Případové studie: stanovení cíle, výběr metod, design vzdělávací aktivity
 • Lektorský trénink včetně videorozboru
 • Práce s podněty s publika (dotazy, námitky, obtížné situace…)
 • Metody vyhodnocení vzdělávání, možnosti jejich aplikace v praxi (na kurzu, po kurzu)
 • Prostor pro sebereflexi a stanovení rozvojových kroků

Metody:

 • Interaktivní prezentace
 • Facilitace
 • Cvičení a nácviky před kamerou
 • Simulace a rozbor

Poznámky:

Téměř každá firma deklaruje, že její zaměstnanci jsou pro ni klíčoví, že jsou tím nejdůležitějším zdrojem. Jak je to u Vás? Podporujete rozvoj svých zaměstnanců skutečně efektivními metodami? Jak vést účinný trénink a doručit potřebné znalosti a dovednosti Vás naučí náš trénink.  Dostanete do rukou snadno uchopitelné nástroje a povedou Vás profesionální trenéři s bohatou praxí. Nadto získáte kvalitní zpětnou vazbu na svůj výkon pomocí videotréninku.

Organizace

2 dny, 14 hodin
Začátek a konec školení: 9,00 - 16,30 hodin
Místo konání: CADET GO, Antala Staška 34, Praha 4
Garance konání při objednání 2 a více účastníků

Cena bez DPH

8900,-

Při objednávce 3 a více účastníků na stejný termín sleva 5%
V ceně pracovní materiály, občerstvení, Fix-Coaching

Lektoři

Hedvika Šimková, Mgr.

Hedvika Šimková, Mgr.

Fix-Coaching

Každému účastníkovi našeho otevřeného školení poskytujeme individuální podporu po telefonu s cílem upevnit nové dovednosti do denní praxe. Co je Fix-Coaching ?

Termíny

11.-12.11.2024

Reference

Reference na kurz

 
 

Adresa

CADET GO T: 241 416 738
Antala Staška 34 E: info@cadetgo.cz
140 00 W: www.cadetgo.cz
Praha 4  

Pokračujte na